Yabancılar hukuku ve göçmen hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

 Son çeyrek asırda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçen Türkiye’de yabancılar hukuku alanında son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Son verilere göre Türkiye’de 5 milyondan fazla yabancı bulunmaktadır.Keleş hukuk ve danışmanlık bürosu ağırlıklı olarak yabancı uyruklu kişilere hizmet vermekte olup bu alanda birçok hukuk bürosundan farklıdır.

Ağırlıklı yabancı uyruklu kişilere hizmet veren büromuz Türkiye’de bulunan yahut Türkiye’de bulunmasa da Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları ile kesişen alanlarda sorunlar yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarak  pek çok alanda sorunları çözmektedir.

Hukuk büromuzda birçok farklı dilde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu konuda yabancı uyruklu kişilere ve müvekkillerimize kolaylık sağlamak adına iletişim kurabileceği mail, whatsapp gibi bir çok uygulamadan yine kendi lisanlarıyla dönüşler yapılmaktadır. Farklı dil seçeneklerinin olması müvekkiller ile iletişim kurmak için oldukça büyük bir avantajdır. İletişimin başlıca unsuru olan ortak bir dile sahip olarak tam anlamı ile hizmet verilmesi mümkün olmaktadır.

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu başta İngilizce ,Arapça, Farsça dillerinde uzman kadrosu ile hizmet vermekle beraber Peştuca, Darice , Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince, Türkmence , Azerice, Kırgızca, Kazakça dillerinde de  olmak üzere 13 dilde hizmet vermektedir.         

Yabancılar hukuku alanında hizmet verdiğimiz dil seçenekleri;

 • İngilizce
 • Arapça
 • Farsça
 • Rusça
 • Almanca
 • Darice
 • Peştuca
 • İspanyolca
 • Çince
 • Azerice
 • Türkmence
 • Kırgızca
 • Kazakça

Türkiye’de veya yurtdışında bulunan yabancıların Türkiye sınırları içerisinde Gayrimenkul, Şirket , Enerji, Su ve Tabii Kaynaklar, Telekomünikasyon, Alt Yapı Projeleri, Yatırım, Bankacılık , Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukukuna ilişkin işler konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Gerekli görüldüğü alanlarda müvekkillerin hak ve alacaklarını korumak adına dava süreci başlatılmaktadır. Bu süreç yabancı uyruklu kişi veya çok uluslu şirketlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda Türkiye’de  araştırma yapılmasından başlanarak arzu edilen yatırımın tamamlanmasına kadar devam etmekte olup geniş bir yelpazeyi içermektedir.   

Merkez ofisimiz Ankara olmakla beraber  başlıca İstanbul , İzmir ,Antalya , Edirne ve Hatay gibi Türkiye’nin birçok ilinde yabancı uyruklu kişilere hizmet verilmektedir. Türkiye dışında başta Meksika, Almanya , İngiltere , Yunanistan ve Gürcistan gibi birçok ülkede hukuk büromuz avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yabancılar Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetlerimiz

Yabancılar hukuku oldukça geniş yelpazesi olan bir alandır. Yabancıların Türkiye’de bulunan hakları ve sorumluluklarını baz alan yabancılar hukuku kapsamında verilen birçok hukuki danışmanlık hizmeti vardır.

Yabancılar Hukukuna ilişkin başlıca hizmetlerimiz ise aşağıdaki gibidir;

 • Uluslararası koruma kimlik belgeleri hakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleriyle görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak
 • Geçici koruma kimlik belgeleri hakkında hukuki hizmet vermek, bu alanda sorun yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sorunlarının tespiti ile Göç İdaresi Müdürlükleri ile görüşmeler yapmak, dilekçeler sunmak ve gerektiği hallerde dava açmak
 • Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni alınması, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de çalışma izni ve ikamet izni bulunana yabancı uyruklu kişilerin eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izni veya uzun dönem ikamet izni , ikamet izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin için Türkiye’de turistik ikamet izin başvurularında bulunmak ve bilgilendirmek
 • Türkiye’ de bulunan yabancı uyruklu kişilerin şartların uygunluğunun değerlendirilmesi suretiyle insani ikamet izni başvurusu yapılması, takibi ve gerekli durumda dava açılması
 •  Türkiye’de okumak isteyen yabancı uyruklu kişiler ve öğrenciler için öğrenci ikamet izni başvurusu, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’de bulunan üniversite ve liselerde okumak isteyen öğrencilerin ilgili kurumlara başvurularında bulunmak, sınav yerleri ve sınav zamanı hakkında bilgilendirmek ve bu hususta hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermek
 • Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin değerleme raporu alınması hususunda hukuki hizmet sunmak ve olası hukuksal süreçler hakkında bilgilendirme yapmak
 • İnsan ticareti mağdurları için insan ticareti mağduru ikamet izni başvurusu yapılması ve takibi
 • Türkiye’de bulunan ve evlenmek için başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere hukuki danışmanlık hizmeti sunmak
 • Yabancı uyruklu kişilerin evlilik birliğinin sonlandırılması hususunda boşanma davası açmak, anlaşmalı boşanma protokollü hazırlamak ve anlaşma boşanmak için dava açmak , takip etmek ve sonuçlandırmak
 • Türkiye’de bulunmayan Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı kişilerden olan alacağını tahsil etmek, icra takibi yapmak, itiraz halinde dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişiler hakkında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmek, dava açmak ve sonuçlandırmak
 • Sınır dışı kararı verilen yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı kararlarının iptali için dava açmak ve takibini yapmak
 • Yabancı uyruklu kişiler hakkında göç idaresi müdürlükleri tarafından verilen tahdit kodlarının kaldırılması için dava açmak ve takip
 • İdari gözetim kararı verilen yabancı uyruklu kişiler hakkında itirazlarda bulunmak, dava takibi yapmak
 • Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin işlemiş oldukları suçlara ilişkin olarak ceza davalarını takip etmek ve sonuçlandırmak
 • Yabancı uyruklu kişilerin 3. Ülkeye gitmek istemeleri halinde başvuruda bulunmak, hukuki danışmanlık hizmeti vermek
 • Schengen ülkelerine gitmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Schengen başvurularına ilişkin olarak hukuki bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirmede bulunmak
 • Türkiye’de çalışmakta olan yabancı uyruklu kişilerin iş sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarının tahsili için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru işlemleri
 • Göç ve vatandaşlık dairesinin aldığı kararlara karşı itiraz ve dava gibi bütün mahkeme işlemleri
 • Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz satın alması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermek ve bu konuda hukuki sınırlar içerisinde en akılcıl yatırımı yapmasını sağlamak
 • Türkiye’de bulunan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti
 • Deport kararının kaldırılması
 • Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılması
 • Yabancılara yurt içinde banka hesabı açma gibi birçok farklı hizmet için Yabancılar Hukuku kapsamında Keleş Hukuk ve Danışmanlık büromuza başvurabilirsiniz.

ARAMA


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag