Sözleşme hukuku, insanlara özgür iradeleri ile hak tanıyan, bu hakkın sınırlarını çizen, yapılmak istenen işleme yönelik haklarını koruma altına alan, olası bir sözleşmeye aykırı davranış durumunda yasal yollara başvuru olanağı sağlayan hukuk dalıdır. Sözleşmenin geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmede yer alan içeriklerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak yollar, karşı taraftan talep edilebilecek haklar, tazmini söz konusu olabilen zararlar bu dalın alanına girmektedir. Sözleşme, en az iki kişi tarafından hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Hakları savunabilmek ve hak iddia edebilmek adına hukuk kurallarına ve yasalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum iş dünyasında görülebileceği gibi günlük yaşantımızda da karşımıza çıkabilir. Kişiler, sözleşmeler ile hak sahibi olabilmektedir. Bu anlamda Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri sözleşmelerin kurulması, feshi, karşılıklı edimlerin ifası ve sair hususlarda başvurulacak hükümler içerir.

Başlıca hizmet verdiğimiz sözleşme türleri; 

 • Kat karşılığı arsa payı sözleşmesi
 • Leasing sözleşmeleri
 •  Satış sözleşmesi
 • Geri alım sözleşmesi
 •  Ödünç sözleşmesi
 •  Pazarlamacılık sözleşmesi
 •  Evlilik sözleşmesi
 •  Kefalet sözleşmesi
 •  Kredi sözleşmesi
 •  Komisyon sözleşmesi
 •  Evlat edinme sözleşmesi
 •  Gizlilik sözleşmesi
 •   Factoring sözleşmesi
 •  Garanti sözleşmesi
 •  Rehin sözleşmesi
 •    Karz sözleşmesi,
 •  İpotek sözleşmesi
 •   Adi ortaklık sözleşmesi
 •   Tüketici sözleşmesi
 •    Kira sözleşmesi
 •   Eser sözleşmesi
 •   İş sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 •    Miras taksim sözleşmesi
 •   Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
 •   Dağıtım sözleşmesi
 •   Acentelik sözleşmesi
 •   Franchising sözleşmesi
 •   Taşıma sözleşmesi,
 •   Sigorta sözleşmesi
 •   Vekalet sözleşmesi
 •   Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
 •   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 •   Bağışlama sözleşmesi
 •    Ön alım sözleşmesi
 •   Takas sözleşmesi
 •  Araç satım sözleşmesi
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag