İcra ve İflas Hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüdür. İcra kelime anlamı ile borçlunun alacaklı olan tarafa ödemekle yükümlü olduğu borcu zamanında ödememesi durumunda alacaklının devlet kanalıyla hak ve alacaklarını talep etmesinin bir diğer yoludur. Ofisimizde birçok şirketin alacaklarının tahsili yönünde icra-i işlemler yürütülmektedir.

Başlıca büromuz tarafından sunulan icra ve iflas hukuku hizmetleri ise aşağıdaki gibidir; 

 • Yerli ve yabancı fark etmeksizin müvekkillerimizin gerçek ve tüzel kişilerden olan hak ve alacaklarının tahsili için gereken tüm icra ve iflas hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Yabancı müvekkillerimiz için T.C. Anayasa Hukuku kapsamında yer alan kurallara bağlı olarak icra ve iflas bağlamında gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi, 
 • İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması davaları
 • Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi işlemleri
 • İhtiyati Haciz Kararı Alınması
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
 • İstihkak Davası
 • İflas Davası ve Konkordato süreci
 • Kambiyo senetlerinin tahsili
   
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag