İş Hukuku işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetleri barındıran bir alandır. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava alanlar da mevcuttur.

Bu alanda kısaca verdiğimiz hizmetlerimiz;

 • İşe iade davalarının takibi,
 •  Kıdem tazminatı ilişkin davalar
 • İhbar tazminatına ilişkin davalar
 • İş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları,
 • Fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
 • Hizmet tespit davalarının açılması ve dava sürecinin takibi
 • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi hazırlanması,
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması 
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
 • Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, 
 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması 
 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi,
 • İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılması ve takip edilmesi,
   
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag