Rekabet Hukuku, ekonomik ve ticari hayatın ulaşmış olduğu boyut ve karmaşa karşısında şirketler arasındaki rekabetin korunması, eşit rekabet koşullarının sağlanması amacını taşımaktadır. Rekabet hukuku temel olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir takım kurallar içermektedir. Bu düzenlemelerin içerisinde bir takım yasaklar ve cezalar bulunmakta olup rekabet hukuku alanında müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.
Bu hizmetlerden en çok talep edilenleri ise; 

  • Rekabet ihlalleri halinde zararlarının tazmini için davaların açılması ve tahsili
  • Yerinde inceleme ve soruşturma işlemleri için hukuki danışmanlık hizmeti almak
  • Rekabet hukuku kısıtlamaları hakkında şirketler için gerek duyulan işlemleri yerine getirmek
  • Birleşme & Devralma (Yoğunlaşma) Kontrolü
  • Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları hakkında danışmanlık hizmeti vermek
  • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvurusu yapmak için hukuki danışmak hizmeti almak
  • Rekabet hukuku kapsamına giren tüm konu ve alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag