Ülkemizin enerji ve doğal kaynaklar bakımından bu denli zengin olması, bu kaynakların kullanılma şekli ve yükümlülükleri hakkında deneyim sahibi olmayı ve mevzuata ilişkin hukuki hakimiyeti gerektirmektedir. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, enerji sektöründe faaliyet gösteren pek çok üreticiye, doğalgaz ve enerji tedarikçileri ile pazarlamacılarına, boru hattı şirketlerine, yatırımcılara, kamu kurumlarına ve daha pek çok tüzel kişiye yapılanma, finansman, düzenleyici kurum onayı, güç ve enerji projelerinin yürütülmesi, enerji projeleri ve elektrik üretim santrallerinin devri/birleşmesi/bölünmesi, üretim aşamasında tüketiciler ve düzenleyici kurumlarla olan uyuşmazlıkların çözülmesi ve bu süreçlerin yönetimi, yasal düzenlemeler ve yargılama konularında hizmet sunmaktadır. Enerji ve maden hukukuna giren konular birçok yasal düzenlemeye tabidir. Bu alanda Türkiye Cumhuriyeti yasalarında birçok mevzuata yer verilmiştir.

Başlıca avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar;

 •  Enerji projelerinin ve şirketlerinin satın alınması için sözleşmelerin hazırlanması,
 •  Elektrik, Doğalgaz , Petrol ve LPG piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik çeşitli konularda danışmanlık hizmeti
 •   Projelerin içeriğinin mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi,
 • Proje- Mevzuat uyumu üzerinde çalışmalar yapmak
 •  Proje geliştirme, lisans ve ruhsat temini,
 •  Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri
 •  EPDK ile ilgili her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, 
 • Şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması,
 • Hisse devir işlemleri
 • Emission reduction purchase agreement (ERPA)
 •  İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması
 •  Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri hazırlanması
 • Üretim paylaşım sözleşmeleri 
 • Vergi dağıtım sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri hazırlanması
   
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag