İdare hukuku basitçe ifade etmek gerekirse devlet ile özel şahıslar arasındaki ilişkilerde düzenleyici olarak konumlanan hukuk dalıdır. Devlet ve devlet kurumlarının, özel şahıslar ile olan ilişkilerinde hukukun belirleyici kuralları doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Hukuki kuralların tam anlamıyla yerine getirilmesi ile toplumun düzeni ve devamlılığı olanaklı hale gelir. İdare hukuku geniş bir yelpazeye sahip olup alt dallarında imar hukuku, kamu ihale hukuku ve enerji hukuku gibi başka birçok hukuk dalı da mevcuttur.  

Bu alanda vermekte olduğumuz hizmetler;

  • Yabancı uyruklu kişilere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yahut ilgili kurumlar tarafından verilen kararlara ilişkin dava açılması,
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
  • İdari nitelik taşıyan başvuru ve itirazların gerçekleştirilmesi
  • İdare hukuku alanındaki davaların takibi ve uyuşmazlık yaşanması durumunda uyuşmazlık çözümü
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları

ARAMA


whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag