Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketleri ve yatırım bankalarını; birleşme, bölünme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin her aşamasında hukuki destek sunmaktadır.

Bir şirketin hisse ya da ortaklık paylarını satma, bunları satın alma ya da birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi işlemler basit bir hisse, pay ya da varlık devir işleminden ibaret değildirler. Büromuz iç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Büromuz varlık satışı, hisse ve pay satışı, tersine hisse işlemleri, ön alım hakkı kullanımları, satış vaadi işlemleri ve opsiyonların kullanılması, kaldıraçlı hisse alımı işlemleri, çalışan hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, melek ve girişim sermayesi yatırımları, stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler ve benzeri çok çeşitli yatırım işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize sermaye yatırımı kabulü, borçlandırma ve tahvil işlemleri ile finansman desteği sağlanması gibi konularında da hizmetler sunmaktayız. Birleşme, bölünme ve devralmanın konusuna giren tüm işlemler karmaşık ve zorlu bir süreç gerektirmektedir. Bu sebeple alanında uzman kişilerden mutlaka destek alınması gerekir.

Hizmetlerimiz içinde şunlar yer almaktadır:

 • Birleşme, devralma ve yeniden örgütlenmelere ilişkin tüm mevzular
 • Birleşme veya devralmanın rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması
 • Bilgi odasının kurulumu ve devralma öncesi/sonrası hukuki inceleme yapılması (iş hukuku ve çevre hukuku konuları dâhil)
 • Başlangıç belgeleri (acentelik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmesi, niyet mektubu, teklif) ile sözleşmesel belgelerin (hisse alım/satım anlaşmaları, satıcının tazmin yükümlülükleri, hissedar anlaşmaları) müzakeresi ve hazırlanması
 • Devlet ve borsa kurumları ile iletişim ve müvekkile bu konularda destek verilmesi
 • Finansman sözleşmelerinin hazırlanması
 •  Birleşme sözleşmelerinin hazırlanması
 • Joint Venture – Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması
 •  Konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması
 •  Pay devri sözleşmelerinin hazırlanması
 • Pay rehni sözleşmelerinin hazırlanması
 • Oy sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag