Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden karşılıksız olarak aldığı paradır. Vergi hukuku ise vergi yükümlülüğü olan tüm birey ve şirketleri kapsayan hukuk kurallarını barındıran hukuk dalıdır. Vergi hukuku her geçen gün güncellenen hukuk dalı olması sebebiyle Ankara vergi avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi hukuku alanında verilen vergi danışmanlık hizmetleri kişi ya da şirketlerin yürüttükleri faaliyetlerden maksimum verim almalarına olanak tanımaktadır. 

Bu alandaki başlıca faaliyet alanlarımız;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin vergi durumlarına ilişkin detaylı inceleme, raporlama ve meydana gelen ihtilafların çözümünü sağlamak
 • Vergi hukuku konusunda hukuki uyuşmazlıklarda dava takibi
 • Kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için gereken dava açma ve dava süreci takibi işlemlerini gerçekleştirmek
 • Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar
 • Vergisel planlamaların hukuksal olarak incelenmesi
 • İlgili kurumlar tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüz cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi,
 • Vergi ihtilaflarına ilişkin yetkili makamlarca kişilere verilen yazılı görüş sürecinde teknik ve hukuki destek verilmesi,
 • Vergi mahkemelerinde bulunan davalarda teknik ve hukuki bağlamda gereken desteğin sağlanması ve müvekkilin yararına çözüm üretmek
 • Meydana gelen vergi hukuku cezaları nın uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması,
 • Vergi yapılandırma süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek
 • Şirketlerin birbirleri ile olan devralma ya da bölünme gibi işlemleri için vergisel bağlamda risk tespiti yapılması hizmeti vermek gibi birçok farklı hizmet seçeneği bulunmaktadır. 
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag