Şirketler hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ve ticaret alanındaki faaliyetleri hukuki anlamda ele alan bir hukuk dalıdır. Şirketler hukukunun amacı ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan hukuki sorunları çözüme kavuşturmak ve meydana gelebilecek hak kayıplarını önlemektir.
Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak güncel mevzuat hükümleri ile bu konuda destek almak isteyen kişi ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bahse konu alan da Yabancı ve yerli müvekkilimize hak kayıplarının önlenmesi adına doğrudan doğruya hızlı bir şekilde müdahalelerde bulunarak alternatif hukuki süreçler konusunda bilgilendirmekteyiz.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir; 

 • Yerli ve yabancı uyruklu müvekkillere Şirket kuruluşundan önce şirket tipleri ve şirket kuruluşu hakkında gereken danışmanlık hizmetini vermek, 
 • Şirketlerin kuruluş süreçlerini yönlendirerek yürütmek, vergi dairesi açılış sürecini gerçekleştirmek, 
 • Şirketlerin sicile tescili
 • Şirketlerin başka şirketler ile birleşme, ayrılma, bölünme ya da yeniden yapılandırma benzeri faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Kurulacak veya kurumuş olan şirketin tüm hukuki işlemlerinin takibi
 • Şirketlerin ortak girişimde bulunması için gereken danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek, 
 • Şirketlerin kendi içlerinde gerçekleşen toplantılar ve kurul kararları için danışmanlık hizmetleri vermek, 
 • Konkordato döneminde hukuki destek sunmak
 • Şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinden hukuki danışmanlık hizmeti vermek
 • Şirket alacaklarının hukuki açıdan takibi ve tahsili konusundaki tüm işlemleri gerçekleştirmek
 • Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu hususunda hukuki danışmanlık hizmeti
 • Gizlilik Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Elektronik Ticaret’e ilişkin sözleşme ve aydınlatma metinlerinin hazırlanması
 • Franchising/Bayilik İşlemlerinde hukuki destek
 • Yeniden yapılandırma
 • Sair sözleşmelerin hazırlanması
 • Varlık Satışları
 • Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları
 • Temel olarak şirketlerin hukuki bağlamda gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemlerini yerine getirmek
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag