Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret faaliyetlerinde işlem ve sözleşmeleri etkileyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile teamül hukuku ve hukukun genel ilkelerinden oluşan kurallar bütünüdür. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız ile uluslararası ticaret yapan veya yapmak isteyen müvekkillerimize kapsamlı ve pratik çözümler sunmaktayız.

Uluslararası ticaret hukuku ilişkin başlıca hizmetlerimiz ; 

 • Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping soruşturmaları
 • Yurt içi ve yurt dışında açılan sübvansiyon soruşturmaları
 •  Tacirler arasında meydana gelen her türlü uyuşmazlığın çözümü noktasında, öncelikle uyuşmazlık çıkmaması adına gerekli tedbirlerin alınması akabinde mevcut uyuşmazlıkların çözümü için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 • Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Tacirler arasındaki cari hesaplardan kaynaklanan davalar
 • Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar 
 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeler
 • Markaların 556 sayılı KHK çerçevesinde korunabilmesi için, Markalar Siciline tescil edilmesi
 •  Haksız rekabet davaları
 •  Pay devir ve pay sahipleri ilişkilerini düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması
 •  Distribütörlük hususuna ilişkin hukuki destek
 • Korunma önlemi soruşturmaları
 • Gözetim uygulaması başvuruları
 • Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları
 • Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi
 • Ticaret politikası danışmanlığı
 •  İlgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; Mevzuatlara uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
 • Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması,
 •  Gümrük İdaresinde itirazların yapılması ve dava açılması 
 • Kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması 
   
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag