Gayrimenkul hukuku toplumun her kesiminden bireylerin bir şekilde kendini içinde bulduğu bir alandır. Gayrimenkul hukuku alanında meydana gelen bir takım uyuşmazlıklar ve yargı merciine taşınan durumlar için danışmanlık almak oldukça önemlidir. 

Gayrimenkul hukuku alanında yargıya taşınan durumlar karşısında hukuki bilgiden eksik şekilde hareket etmek tarafların maddi ve manevi olarak kayıp yaşamalarına neden olabilmektedir. Uzmanlık ve tecrübe gerektirmesinin en büyük nedeni ise güncel hukuk bilgilerine ihtiyaç duyulan ve deneyime bağlı olarak en kaliteli hizmetin alınabileceği bir alan olmasıdır. Bu bağlamda gayrimenkul hukuku kapsamında giren birçok durumda profesyonel kişilerden hukuki danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku Nedir? 

Gayrimenkul hukuku temel olarak eşya hukuku içerisinde yer almaktadır. Medeni Hukuk kapsamında bulunan ve neredeyse toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir alan olması nedeni ile danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulan bir bölümdür. 

Gayrimenkul hukukunun düzenlenmesinin ana nedeni ev, apartman ya da daire gibi taşınmazlar hakkında var olan hukuki kurallardır. Gayrimenkul hukukunun temelini ise mülkiyet hakkı oluşturmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti anayasasında da kabul gören mülkiyet hakkı kapsamında meydana gelen anlaşmazlıklar için hukukun gayrimenkul alanı faaliyet göstermektedir. 

Gayrimenkul Hukuku Hizmetlerimiz Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku bağlamında verdiğimiz birçok hizmet bulunmaktadır. Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet veren hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş olan bir bürodur. 

Profesyonel ve tecrübeli kadro ile verilen gayrimenkul hukuku danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 

 • Tapu iptal davası ve tapu tescil davaları danışmanlık hizmeti ve dava hazırlığı, dava süreci takibi. 
 • Müdahalenin Men edilmesi ve el atmanın önlenmesi adına açılan davaların hazırlığı, süreç takibi ve tarafların temsil edilmesi. 
 • Ön alım ve Şuf’a dava hazırlığı, tarafların temsil edilmesi, süreç takibi. 
 • Gayrimenkul satışı ve satış vaadi sözleşmeleri, 
 • Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi
 • İzaleyi şüyu davaları – ortaklığın giderilmesi davaları ve benzeri diğer mülkiyet hukuku davaları için hukuku danışmanlık, avukatlık hizmeti. 
 • Kat karşılığı ya da arsa karşılığı gerçekleştirilen inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda tarafların temsili, davaya hazırlık, dava sürecinin takibi gibi gayrimenkul hukuku kapsamında bulunan birçok konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi
 • İpotek, intifa  gibi ayni hakların tesis ve terkini ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • İpotek kurulması işlemleri
 • İpotek terkinin gerçekleştirilmesi
 • Kira sözleşmelerinin feshi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi
 • Haksız işgal (ecrimisil ) tazminatı davaları
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesinden kaynaklı davalar

Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu sadece gayrimenkul hukuku alanında değil ticaret hukuku, şirketler hukuku gibi başka birçok hukuk alanında da danışmalık ve avukatlık hizmetleri ile müvekkillerinin taleplerini karşılamaktadır. 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag