Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık hukuku, vatandaşların ülke yasa ve kurallarına bağlı olarak taşıdıkları sorumluluk ve elde ettikleri hakların ifade edildiği hukuk dalıdır.

Yabancılar ve Göçmen Hukuku

Yabancılar hukuku ve göçmen hukuku, bir devletin veya ülkenin bu ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku toplumun her kesiminden bireylerin bir şekilde kendini içinde bulduğu bir alandır.


Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret faaliyetlerinde işlem ve sözleşmeleri etkileyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile teamül hukuku

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku, insanlara özgür iradeleri ile hak tanıyan, bu hakkın sınırlarını çizen, yapılmak istenen işleme yönelik haklarını koruma altına alan

Birleşme, Bölünme ve Devralmalar

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını


Enerji ve Maden Hukuku

Ülkemizin enerji ve doğal kaynaklar bakımından bu denli zengin olması, bu kaynakların kullanılma şekli ve yükümlülükleri hakkında deneyim sahibi olmayı

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ve ticaret alanındaki faaliyetleri hukuki anlamda ele alan bir hukuk dalıdır

Aile ve Boşanma Hukuku

 Aile toplumun en küçük yapı birimi olarak bilinen ve toplumun var olmasında büyük rolü olan bir parçadır.


İş Hukuku

İş Hukuku işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti

İdare Hukuku

İdare hukuku basitçe ifade etmek gerekirse devlet ile özel şahıslar arasındaki ilişkilerde düzenleyici olarak konumlanan hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.


Ceza Hukuku

Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan hukuka aykırı davranışları ve suça uygulanacak yaptırımı, cezayı ve cezanın uygulanmasını düzenleyen hukuk dalıdır

Vergi Hukuku

Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden karşılıksız olarak aldığı paradır.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku, ekonomik ve ticari hayatın ulaşmış olduğu boyut ve karmaşa karşısında şirketler arasındaki rekabetin korunması, eşit rekabet koşullarının sağlanması amacını taşımaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 

Oldukça geniş çaplı düzenlemelerin fitilini ateşleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kamu tüzel kişilikleri, şirketler, doktor

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag