YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurmak istemesi halinde birçok kanunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeple yabancı uyruklu kişiler şirket kurmadan önce alanında uzman yabancı şirket avukatı ile iletişime geçmelidir. Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız problemlerden biri yabancıların şirket kurmadan önce Türkiye’de alanında uzman avukatlarla iletişime geçememesidir. Yabancı yatırımcı kişiler avukat olmayan kişilerle iletişime geçerek hazır format halinde kendilerine sunulan esas sözleşmeleri ve başkaca işleri kabul etmektedir. Ancak yabancıların şirket kurması hususu her yapılmak istenen iş ve amaçla aynı doğrultuda  ilerlemelidir. Bu şekilde hazır format , basmakalıp ve her şirkete sunulan aynı esas sözleşmelerin ileride hukuki problemlere yol açılabileceği unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyetinde 2003 yılından bu yana yabancıların şirket kurması alanında birçok düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemelerin en önemlisi 4875 sayılı kanundur. 4875 sayılı Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bahsi geçen kanun doğrudan yabancı yatırım ve yatırımcılara uygulanacak iş ve işlemleri kapsamaktadır.  Bu kanunun yanı sıra yabancılara uygulanan pek çok kanun bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri hakkında düzenleme yapılan 4875 sayılı kanunun yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ,  4875 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve  4817 sayılı ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanundur.

Yabancı Uyruklu Kişiler Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyetinde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun  17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

Daha önce Türkiye sınırları içerisinde yabancı yatırımcılarla ilgili olarak 18.01.1954’te yürürlüğe girerek bugüne kadar uygulanmakta olan 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uygulanmakta idi. Ancak 4875 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile 6224 sayılı kanun yürürlükten kaldırmıştır.

Yabancılar Türkiye’de Tüm Şirketlerini Kurabilir mi?

Yabancılar 6224 sayılı kanun ile sadece anonim şirket ve limited şirketi kurabiliyordu.

 Ancak yeni kanun – 4875 sayılı kanun ile yabancılar Türkiye’de Tür şirketler ile aynı muameleyi görmekte olup tüm şirket türleri kurabilirler.

Yabancılar Türkiye’de hangi şirketleri – Şirket Türlerini Kurabilir ?

Türkiye’de Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Bu sebeple Türklerin kurabileceği tüm şirket türlerini kurabilirler. Yabancıların kurabileceği şirket türleri ;

Şahıs Şirketleri ; Kollektif Şirket , Komandit Şirket, Adi Şirket , Kooperatif Şirketleri

Sermaye Şirketleri ; Anonim Şirket , Limited Şirket , Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirket

Ancak belirtmek gerekir ki bu şirket türleri ayrıntılı açıklamayı gerektirmektedir. Bu sebeple bu yazımızda şirket türleri ile ilgili ayrıntıya girmeyeceğiz.

Yabancılar Nasıl Şirket Kurabilir ? Yabancıların Şirket Kurarken Yapması Gerekenler Nelerdir ? Türkiye’de Şirket Kurmak İsteyen Yabancılar Ne Yapmalıdır ? Hukuki Prosedür Nasıl İlerlemektedir?

 • Öncelikle şirket kuruluşu ile ilgili ön hazırlık yapılmalıdır.
 • Yabancıların kuracağı şirket türü belirlenmelidir.
 • Şirketin faaliyeti ile ilgili ana sözleşme hazırlanmalıdır.
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden kuruluş başvurusu yapılmalı
 • Tüm evrakların hazırlaması ve noter tasdiki
 • Kurulacak şirketin vergi numarası edinmesi işlemleri
 • Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu hesabına yatırılması işlemi
 • Taahhüt edilen sermayenin belirli bir miktarının şirket banka hesabına yatırılması
 • Banka hesabına yatırılan miktarın belgelenmesi
 • Şirketin tescili için başvuruların ilgili müdürlüklere yapılması
 • İlgili vergi dairesine gidilerek vergi levhası alınması
 • Sosyal güvenlik numarası alınması
 • Şirket adına bulunması gereken defterlerin tasdiki
 • Ticaret Sicil Müdürlüğünün Şirket Kuruluş Bildirisinin Takibi
 • İlgili vergi dairesinden Şirket Kuruluş Bildirisi istenmesi
 • İmza sirküleri oluşturulması
 • Şirketle ilgili dokümanların sisteme yüklenmesi
 • VERBİS kaydının oluşturulması
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması ( Gerekli olduğu durumlarda)

 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Yabancıların Türkiye’de şirket kurma işlemleri karmaşık işlemleri içinde barındırır. Yapılan tüm işlemler güncel mevzuata uygun olmalıdır. Bu sebeple yabancı yatırımcıların şirket kurma işlemleri için alanında uzman bir avukatla anlaşması faydalı olacaktır. Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancılar süreç hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu karmaşık sistemi hukuka uygun olarak yürütmelidir. Bu sebeple hukuki problemlerle karşılaşmamak ,para kaybı, zaman kaybı yaşamamak ve yabancılara bir takım cezaların uygulanmaması adına  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun hareket etmek önemlidir.

ÖNEMLİ UYARILAR – AVANTAJLARA İLİŞKİN BİLGİ

 • Dikkat edilmesi gereken konu şirketin kuruluş aşamasında başından sonuna kadar Türk Hukuk Sistemine uygun hareket edilmesidir. Bu konuda alanında uzman avukatlar ile çalışılmalıdır. Şirket kurulumu işlemlerinin Türk hukuk sitemine ve mevzuatına hakim olan avukatlar aracılığıyla yapılması önemlidir. Türk kanunlarına ve yönetmeliklerine tam anlamıyla uygun olarak kurulmayan şirketler ileride hukuki problemler ile karşılaşmaktadır. Hukuki problemlerin yanı sıra zaman ve para kaybına sebep olacaktır.
 • Şirket kurmak isteyen yabancı kişiler Türkiye’de açtıkları şirketler de belli şart ve durumlarda veri sorumlusu olması gerekir. Bunların VERBİS denilen sisteme kayıtları zorunludur. 2016 yılında Türk Hukuk Sisteminde yerini alan bu işlemin yapılması zorunludur. Aksi halde Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancılar için ciddi yaptırımlar gündeme gelebilir.
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre doğrudan yabancı yatırımların kamulaştırılması veya devletleştirilmesi sınırlandırılmıştır. 
 • Yabancı yatırımcılar Türkiye’de elde ettikleri kar ve diğer bazı gelirleri yurt dışına serbest şekilde transfer edebilme güvencesine sahiptirler. 
 • Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancılar olası hukuki problemlerden ötürü milli veya uluslararası tahkim ile diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma hakkına sahiptirler. 
 • Türkiye’de şirket açmak isteyen yabancı kişiler Türkler gibi yabancı şirket irtibat bürosu açma ve yabancı şirket Şube açma hakkında sahiptir.
 • Türkiye Cumhuriyeti yabancı yatırımcıların haklarını korumak adına birçok uluslararası anlaşma imzalamıştır.
 • Yabancı yatırımcılar için vergi avantajları bulunmaktadır. 29 yaş altı genç yatırımcılar için 1 yıl vergi ödenmemesi gibi bir takım avantajlar vardır.
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması ve yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurma işlemleri alanında uzman avukatlar aracılığıyla yürütülmelidir.  Aksi halde hukuki problemler ile karşılaşılacağı aşikardır.
 • Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli hukuki prosedürlerde bir takım evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu evraklara ilişkin bilgilendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Yabancıların şirket kurması işlemlerinde alanında uzman avukatlardan bilgi alınması gerekmektedir. Bu alanda sıklıkla aranan Ankara Yabancı şirket avukatı , İstanbul Yabancı şirket avukatı , Antalya yabancı şirket avukatı ve İzmir Yabancı şirket avukatı gibi konularda hizmet vermekteyiz.
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag