Hangi Durumlarda İkamet İzni-Oturma izni Almalıyım?

•    Türkiye’ye girişte tanınan vize süresinden daha fazla Türkiye’de bulunulması gerekiyorsa
•    Vize muafiyetinin tanıdığı süreden daha fazla Türkiye’de bulunulması gerekiyorsa
•    90 günden fazla Türkiye’de kalması gerekiyorsa
Bu durumlarda yabancıların ikamet izni alması zorunludur. İkamet izni alan yabancı uyruklu kişi, ikamet iznini 6 ay içinde kullanmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybedeceği unutulmamalıdır. 


İkamet İzninden - Oturma izninden  Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir ?

•    90 güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince 
•    Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar 
•    Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları 
•    Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler 
•    Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar 
•    Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar. 
•    Çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler 
•    Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi ve Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi sahibi olanlar


İkamet - Oturma izni kaç çeşittir? Hangi İkamet - Oturma iznine Başvurmalıyım?

6 çeşit ikamet izni vardır. İkamet izni çeşitleri ve hangi ikamet iznine başvuracağınızı mevcut durumunuzu değerlendirerek ve aşağıda verilen bilgiler ışığında yapabilirsiniz.
1-    Kısa Dönem İkamet İzni
2-    Uzun Dönem İkamet İzni
3-    Aile İkamet İzni
4-    Öğrenci İkamet İzni
5-    İnsani İkamet İzni
6-    İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İkamet İzni Başvurusu Nereye Yapılmaktadır ? İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

Yabancılar ikamet izni başvurularını ikamet edilmek istenilen il valiliğine yapmaktadır. 

İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

Yakın zamanda ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmış olup her yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenmektedir. Ayrıca ikamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta gerekli görülmesi halinde başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da istenmektedir

Yurtdışında Bulunan Yabancılar Türkiye’ye Giriş Yapmadan önce İkamet İzni Başvurusunda Bulunabilir mi?

Evet. İkamet izni başvurusu yapabilir. İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden 60 günden daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranmaktadır. 

İkamet iznine Başvuru İçin Süre Şart Var Mıdır ? 

Evet. İkamet iznine başvuru için süre şartı vardır. Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli olan yasal süre bitmeden yapılır. Bu süreler her ülke için farklıdır.

İkamet İzni Başvurusu İçin Süre Şart Olduğunu Bilmiyordum. Başvuru Yapabilir Miyim ?

Türkiye Cumhuriyeti her ülke ile farklı anlaşmalar yapmaktadır. Bu sebeple öncelikle ikamet izni başvuru süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ikamet izni başvuru süresinin içinde olup olmadığına bakılmalıdır. Şartlarının varlığı halinde yahut durumun değerlendirilmesi ile başvuru yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir. Sürelerin geçmesi durumunda ve yabancının içinde bulunduğu durum değerlendirilerek başkaca hukuki yollar denenebileceği gibi Türkiye’ye Giriş- Çıkış gerekebilir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Ne Zamana Kadar Yapılmalı?

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Nereye Yapılır?

Uzatma başvuruları valiliklere yapılmalıdır.

İkamet İzni Talebim Reddedildi Ne Yapmalıyım ? İkamet İzni Talebim İptal edildi Ne Yapmalıyım?  İkamet İzni Talebim Uzatılmadı Ne Yapmalıyım ?

•    Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır
•    İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.
•    İkamet izni talebinin reddi ,  İkamet izninin iptal edilmesi , İkamet izninin uzatılmaması durumunda yabancıların bir takım yasal hakları mevcuttur. Buna ilişkin dava süreçlerini, başvurularını ve itirazlarını kendisi yapabileceği gibi avukatı aracılığı ile de yapabilmektedir. 


İkamet İzni Olan Yabancıların İkamette Kesinti Ne Gibi Durumlarda Olmaktadır ?

Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Yabancıların Türkiye’de ikamet izni alması için gerekli hukuki prosedürlerde bir takım evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu evraklara ilişkin bilgilendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Yabancıların ikamet izni işlemlerinde alanında uzman avukatlardan bilgi alınması gerekmektedir. Bu alanda sıklıkla aranan Ankara Yabancı İkamet izni avukatı, İstanbul Yabancı İkamet izni avukatı, Antalya yabancı İkamet izni avukatı ve İzmir Yabancı İkamet izni avukatı gibi konularda hizmet vermekteyiz.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag