Yabancı Uyruklu Kişilerin Çalışma İzni Alması Zorunlu Mudur?

Evet. Türkiye’de bulunan yabancılar çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılmaktadır?

Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen Belgeleri Ne Zaman Göndermeliyim?

Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

 • Turistik vizesi olan yabancıların

 • Çalışma amacı dışındaki vizelerle Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların

 • İki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ile gelen yabancılar

 • Diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların

 • İkamet tezkeresi olmayan yabancıların çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz.

Çalışma İzni Başvurusu Kabul Edilen Yabancıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunu Ne Zaman Yapmalıyım?

 • Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir.

 • Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

 • Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, çalışma izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Çalışma İzni Başvurusunda Eksik Evrak Gönderen Yabancılar Ne Yapmalı ?

 • Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir.

 • İstenilen eksik belgenin 15 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 • Eksik belgelerin bu süre içinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilme Halleri Nelerdir?

 • İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,

 • Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

 • İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi,

 • Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması

Yabancıların Çalışma İzinlerinin İptal Edilmesi Halleri Nelerdir?

 • Yabancının kanunlarda sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması durumunda

 • Yabancıların Çalışma İzin başvurularının reddedilme hallerinde öngörülen durumlardan birinin varlığı halinde

 • Yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde

 • Yabancının ya da işvereninin, yanlış bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde  , Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal eder ve durumu ilgili Bakanlığa bildirir.

Yabancılara Verilen Çalışma İzinleri Hangi Durumlarda Geçerliliğini Kaybeder?

 • Yabancı hakkında sınır dışı Deport etme kararı alınmış olması

 • Yabancı hakkında Türkiye’ye girişinin yasaklanması,

 • Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

 • Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan fazla yurt dışında kalması, Hallerinde de geçerliliğini kaybeder.

Çalışma izni Başvurusu Reddedilen Yabancı – Çalışma İzni İptal edilen Yabancı – Çalışma İzni Geçersiz Olan Yabancı Ne Yapmalıdır ?

 • Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine tebliğ eder.

 • Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde  kişi kendisi yahut avukatı aracılığıyla itiraz etmelidir.

 • İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde süresi içinde yabancı kişinin kendisi yahut avukatı dava açmalıdır.

 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için gerekli hukuki prosedürlerde bir takım evrakların hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu evraklara ilişkin bilgilendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Yabancıların çalışma izni işlemlerinde alanında uzman avukatlardan bilgi alınması gerekmektedir. Bu alanda sıklıkla aranan Ankara Yabancı çalışma izni avukatı , İstanbul Yabancı çalışma izni avukatı , Antalya yabancı çalışma izni avukatı ve İzmir Yabancı çalışma izni avukatı gibi konularda hizmet vermekteyiz.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag