Türkiye’ye giriş yasağı nedir? Hangi durumlarda Türkiye’ye giriş yasağı konulmaktadır?

  • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından
  • Türkiye’de bulunması sakıncalı görülen yabancılar 
  • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancılar hakkında 
  • Vize veya ikamet izni süresi sona eren yabancı kişiler kendi istekleri ile sınır kapılarından ayrılırken idari para cezalarını ödemedikleri takdirde,
  • Ülkeyi terke davet edilen yabancılardan, kendilerine tanınan süreler içinde ülkeyi terk etmeyen ve/veya idari para cezasını ödemeyen yabancılar,
  • Yasal olarak tanınan süreyi 3 aydan fazla süre ile aşmış olan yabancılardan, haklarında sınır dışı etme kararı çıkartılanlar. 
  • İkamet izinleri reddedildiği ya da iptal edildiği halde, kendilerine tanınan süre içinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar. 
  • 180 gün içinde 90 gün kuralı gereğince vizenin ya da vize muafiyetinin tüm günlerini kullandığı için, yasal süre içinde ikamet iznine başvurmak şartı ile ülkeye alınan ama ikamet iznine başvurmayan yabancılar. 
  • Genel Müdürlük tarafından karşılanan seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar

Türkiye’ye giriş yasağı kararı kim tarafından alınır? 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilikler tarafından giriş yasağı kararı alınmaktadır. 
 

Giriş yasağı kaç yıl süreyle konulmaktadır? 

Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından en fazla on yıl daha artırılabilmektedir. 

Türkiye’ye Giriş Yasağı En Fazla Kaç Yıl Süreyle Alınabilir? 

Giriş yasağı süresi aynı gerekçeye dayalı olarak on beş yıldan fazla olamaz.

Yabancı Uyruklu Kişiler Haklarında Giriş Yasağı Kararı Alınıp Alınmadığını Nasıl Öğrenebilir? 

Türkiye’ye giriş için başvuru yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri veya ülkeye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelinmesi durumunda  yetkili makam tarafından yabancı uyruklu kişilere haklarında giriş yasağı olup olmadığı bilgisi verilmektedir. Giriş yasağının mevcut olması durumunda Türkiye’ye giriş yasağı kararı yabancı uyruklu kişilere tebliğ edilmektedir.

Türkiye’den sınır dışı edilen yabancılara ise Türkiye’de valilikler tarafından giriş yasağı kararı tebliğ edilir. Verilen bu kararların iptali mümkün olup tebliğden sonra Türk Mahkemelerinde dava açmak üzere alanında uzman avukat aracılığıyla süreç takip edilebilir. 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag