Türkiye’ye giriş nasıl yapılmaktadır ?

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Bakanlık, bu genel düzenlemenin, kişilerin sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulunmasını engelleyecek şekilde uygulanmaması için gerekli önlemleri alır.

Türkiye’ye girişte yahut Türkiye’den transit geçişte yabancı uyruklu kişi hakkında detaylı araştırılma yapılır mı? Bu işlem neticesinde yabancı uyruklu kişi kolluk görevlilerince tutulabilir mi?

Yabancı hakkında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik şüphe duyulması halinde, giriş işlemlerinden sorumlu kolluk birimi tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilir. Kapsamlı kontrol işlemi, yabancının güvenliği ve kişisel mahremiyeti gözetilerek, pasaport kontrol noktasına yakın ve ayrı bir yerde gerçekleştirilir. Kontrol süresince yabancının temel ihtiyaçlarına erişimi sağlanır. 

Türkiye’ye girişte yahut Türkiye’den transit geçişte yabancı uyruklu kişi hakkında detaylı araştırılma neleri kapsamaktadır ?

  • Seyahat belgelerinin kontrolü ve incelenmesi,

  • Ülkeye giriş kayıtlarıyla ilgili sınırlamaların gözden geçirilmesi,

  • Adli ve idari makamlar tarafından işleme konu olup olmadığının belirlenmesi,

  • Uluslararası seviyede aranıp aranmadığının belirlenmesi,

  • Ülkeye geliş amacının tespit edilmesi,

  • Türkiye’de geçimini ne şekilde sağlayacağının açıklığa kavuşturulması,

  • Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ile vize verilmeyecek yabancılardan olup olmadığının araştırılması,

  • Kamu güvenliği açısından gerekli görülen diğer hususları kapsamaktadır.

Bu durumlarda Yabancı uyruklu kişiye kontrolün amacı ve usulü hakkında bilgilendirilme yapılmaktadır. 
    
Kapsamlı Kontrol işlemlerinde süreç nasıl ilerlemektedir ?

Kapsamlı kontrole ilişkin iş ve işlemler sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce sonuçlandırılır. Havalimanından transit geçmek isteyen yabancı uyruklu kişiler, sınır kapısından transit geçmek isteyen yabancı uyruklu kişi yahut Türkiye’ye giriş yapmak isterken kapsamlı kontrol işleminden geçen yabancı uyruklu kişiler bazı durumlarda Geri Gönderme Merkezine götürülebilmektedir. Bu gibi durumlarda kendisi, yasal temsilcisi yahut yabancılar hukukunda uzman avukat aracılığıyla süreci takip edebilir.

Kabul edilemez yolcu nedir? Kabul edilemez yolcu kimdir ?

  • Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar 

  • Sınır kapılarında uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve haklarında verilen son kararla başvuruları reddedilenler

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılardan kamu düzeni veya güvenliği açısından sakıncalı görülenler ile Türkiye’ye girişte kullanacağı belgeleri hileli yollarla edinenler veya bu belgelerin sahteciliğe konu olduğu tespit edilenler ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu duruma ilişkin yabancı ve taşıyıcıya kabul edilemez olduğuna dair karar tebliğ edilmektedir. Yabancı uyruklu kişi kendisi, yasal temsilcisi yahut avukatı aracılığıyla tebliğ edilen karara itiraz edebilir. 
 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag