Suriye Uyruklu Kişiler Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına  Hangi Hallerde Hak Kazanır ?

 • Soy bağı 

 • Evlat edinilme 

 • Evlenme yoluyla (Yetkili makam kararı)

 • Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığı genel yollarla kazanabilmektedir (Yetkili makam kararı )

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler  (Yetkili makam kararı )

 • Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (Yetkili makam kararı),

 • Suriye uyruklu kişi 250.000 Amerikan Doları ve üzeri değere sahip taşınmaz satın alarak Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir (Yetkili makam kararı ),

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasıyla sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmesi durumunda (Yetkili makam kararı), 

 • Suriye uyruklu kişi en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve

 • Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen (Yetkili makam kararı ), 

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması halinde (Yetkili makam kararı ),

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alması durumunda (Yetkili makam kararı ),

 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler (Yetkili makam kararı )

Suriye Uyruklu Kişi Soy bağı ile Nasıl Vatandaşlık Kazanabilmektedir?

Başkaca şartlarında uygunluğu ile 2 şekilde gerçekleşmektedir. 

 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan başvuru ve dava süreçlerin yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Suriye Uyruklu Kişi Evlat Edinilme ile Nasıl Vatandaşlık Kazanabilmektedir?

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir. Evlat edinecek Türk Vatandaşı kendisi yahut avukatı aracılığıyla dava açmak suretiyle Suriye uyruklu kişi ile evlat edinecek ve akabinde başvurular yapılar Suriye uyruklu kişi Türk Vatandaşlığını kazanabilecektir.

Suriye Uyruklu Kişi Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığını Nasıl Kazanmaktadır?

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur

 • Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

 • Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması. 

 • Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

Aşağıdaki yazımızda Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması hallerini maddeler halinde anlatacağız.

Suriye Uyruklu Kişinin Türk vatandaşlığının genel olarak kazanması

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen Suriye Uyruklu kişi aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir

 • Yabancı uyruklu kişi ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, 

 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, 

 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, 

 • İyi ahlak sahibi olmak, 

 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 

 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, 

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Bu hallerin varlığında başvuru yapılabilmektedir. Kararın olumsuz sonuçlanması durumunda dava açılabilmektedir. 

Suriye Uyruklu Kişinin Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması 

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı Suriye uyruklu kişiler Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Bu şartlar; 

 • Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 

 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat ederek ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,

 • Suriye uyruklu kişi 250.000 Amerikan Doları ve üzeri değere sahip taşınmaz satın alarak Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir,

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasıyla sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmesi durumunda, 

 • Suriye uyruklu kişi en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve

 • Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen, 

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması halinde,

 • Suriye uyruklu kişi en az 500.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alması durumunda,

 • Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 

 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler

Suriye Uyruklu Kişinin Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanması

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Bunun için belli şartlar bulunmaktadır. Suriye uyruklu kişi aşağıdaki hallerde evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir;

Türk vatandaşı ile evli olmalı

Bu evlilik en az üç yıl devam etmeli

Başvuru sırasında evliliği devam etmeli

Başvuru sahiplerinde aşağıda ki şartlar aranmaktadır;  

Aile birliği içinde yaşama, 

Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, 

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halin bulunmaması

Yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanmak İsteyen Suriye Uyruklu Kişiler Başvuru ve Karar Süreci Nasıl Olmaktadır? 

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen Suriye uyruklu kişiler gerekli evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu evrakları kendisi yahut yasal temsilcisi hazırlamalıdır. 

Konu hakkında hukuki bilgilendirmeyi yahut Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuruyu avukatı aracılığıyla yapabilmektedir. 

 Başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

 Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

Türk vatandaşlığı başvurusu Bakanlıkça reddedilen Suriye uyruklu kişiler kendisi, yasal temsilcisi yahut avukatı aracılığıyla dava açabilmektedir. 

Suriye Uyruklu Kişiler Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığını kazanmak istediğinde bilmesi gereken hususlar  

 • Burada dikkat edilmesi gereken husus Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Yetkili makamın vermiş olduğu olumsuz kararlar için yetkili ve görevli mahkeme de dava açılabilmektedir. 

 • Yetkili makamın vermiş olduğu olumsuz kararlar için dava açma süresi içinde davanın açılması gerekmektedir. Bu sebeple yetkili makam tarafından alınan olumsuz kararlarda vakit kaybetmeksizin kişi kendisi, yasal temsilcisi yahut avukatı aracılığıyla dava açması gerekmektedir.

 • Aksi takdirde dava açamayacaktır. 

 • Suriye uyruklu kişi kanunda aranan şartları taşımasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanamayabilir. Tüm şartları taşıyor olmak kişiye mutlak bir sağlamaz. 

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu karmaşık, detaylı ve zaman alan Türk vatandaşlığı işlemleri için pratik çözümler sunmaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili tüm işlemler tarafımızca en kısa sürede ve alanında uzman avukatlar tarafından tamamlanmaktadır. Söz konusu işlemlerin avukat tarafından takip edilmesi durumunda oluşabilecek tüm olumsuz ve hukuki problemler en aza inmektedir. Gayrimenkul satın alınması, satın alınmak istenen gayrimenkul üzerinde icra-i işlem, ipotek, satış, haciz ve benzeri şerhlerin olup olmadığının tespiti, gayrimenkul değerleme raporunun alınması, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gereken belgeler, vatandaşlık başvurusu, sürecin yönetimi ve Türk vatandaşlığı kimlik kartlarının verilmesine kadar tüm işlemler tarafımızca detaylı olarak takip edilmektedir.

 Mevcut şartlarda uzun zaman alan Türk vatandaşlığının kazanılması işlemleri doğru adım ve kararlarla kısaltılabilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde tavsiye niteliğinde gayrimenkul şirketlerinden taşınmaz ve yatırım konusunda bilgi, alınarak alternatif taşınmazlar konusunda yabancı uyruklu vatandaşa bilgilendirme yapılmaktadır. Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunması sebebiyle Ankara’da bulunan büromuzca Türk vatandaşlığına ilişkin tüm işlemler çok daha hızlı sonuçlanmaktadır. Birçok Suriye Avukatı olan Keleş Hukuk ve Danışmanlık bürosu Suriye Türk Vatandaşlığı na yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı -  gayrimenkul satın alınması yoluyla Türk Vatandaşlığı nı kazandırmaktadır.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag