چگونه مي توان وارد تركيه شد؟

ورود و خروج از تركيه از طريق دروازه هاي مرزي با گذرنامه معتبر يا مدارك جانشين گذرنامه انجام مي شود. وزارتخانه،

اقدامات لازم را انجام مي دهد تا اطمينان حاصل شود كه اين آيين نامه عمومي به گونه اي اجرا نمي شود كه از

درخواست افراد براي حفاظت بين المللي در دروازه هاي مرزي جلوگيري كند.

آيا هنگام ورود به تركيه و ترانزيت از طريق تركيه ، در مورد اتباع خارجي تحقيق دقيق انجام مي دهد؟ آيا در نتيجه اين

روند مأموران قانون مي توانند اتباع خارجي را  بازداشت  كنند؟

در صورت شك از افرادي است كه اجازه ورود به تركيه را ندارد ، كنترل وسيع توسط ماموران قانون كه مسئول مراحل

ورود است انجام مي شود. فرايند كنترل با در نظر گرفتن امنيت و حفظ حريم خصوصي فرد در مكاني جداگانه

نزديك به محل كنترل گذرنامه انجام مي شود. در حين كنترل ، دسترسي فرد به نيازهاي اساسي فراهم مي شود.

تحقيق دقيق از اتباع خارجي هنگام ورود به تركيه و ترانزيت از طريق تركيه شامل چه مواردي است؟

• كنترل و بررسي اسناد سفر ،

• بررسي محدوديت ها در مورد ثبت هاي ورود به كشور

• تعيين اينكه آيا منوط به اقدام مقامات قضايي و اداري است يا خير،

• تعيين اينكه آيا در سطح بين المللي جستجو مي شود يا خير،

• تعيين هدف از ورود به كشور ،

• روشن كردن نحوه امرار معاش در تركيه ،

• بررسي اينكه آيا فرد خارجي اجازه ورود به تركيه را دارند و يا به فرد ويزا تعلق مي گيرد يا خير،

• و شامل موارد ديگر از نظر امنيت عمومي لازم تشخيص داده مي شوند.

در اين موارد فرد در مورد هدف و روش كنترل مطلع مي شود.

روند كنترل گسترده چگونه طي مي شود؟

معاملات مربوط به كنترل گسترده توسط فرمانداري هايي كه دروازه هاي مرزي به آنها وابسته هستند منعقد مي شود.

در برخي موارد اتباع خارجي كه مي خواهند از طريق فرودگاه ترانزيت كنند ، اتباع خارجي كه مي خواهند از طريق

دروازه مرزي ترانزيت كنند يا اتباع خارجي كه كنترل گسترده اي هنگام تلاش براي ورود به تركيه داشته اند ، به

كامپ هاي ديپورت منتقل شوند. در چنين مواردي ، وي مي تواند روند را از طريق نماينده قانوني خود يا يك وكيل

متخصص در زمينه حقوق اتباع خارجي دنبال كند.

مسافر غير قابل قبول چيست؟ مسافر غيرقابل قبول كيست؟

• افراد شناسايي شده كه اجازه ورود به تركيه را ندارند.

• كساني كه براي حفاظت بين المللي در دروازه هاي مرزي اقدام كرده اند و درخواست آنها با تصميم نهايي رد شده

است.

افراد شناسايي شده كه اجازه ورود به تركيه را ندارند.، افرادي كه از نظر نظم و امنيت عمومي ناخوشايند شناخته مي

شوند ، كساني كه اسناد ورود به تركيه را از طريق كلاهبرداري به دست اوده اند ويا اين اسناد موضوع جعل قرار مي

گيرند بلافاصله به اداره كل اطلاع داده مي شود. تصميم در مورد غير قابل قبول بودن را به اتباع خارجي و حامل

اعلام مي شود. تبعه خارجي مي تواند به تصميم ابلاغ شده از طريق خود ، نماينده قانوني يا وكيلش اعتراض كند.__

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag