قانون شرکت؛  یک شاخه از قانون است که به تنظیم فعالیت های اقتصادی کمک می کند ، به کلیه مسائل حقوقی در شرکت ها  و فعالیت های تجاری در محتوای حقوقی رسیدگی می کند. هدف از قانون شرکت ها حل مشکلات حقوقی ناشی از فعالیت های تجاری و جلوگیری از ضایع شدن حقوقی است که ممکن است اتفاق بیفتد.
ما به عنوان دفتر حقوقی  و مشاوره کِلِش ، خدمات مشاوره حقوقی را به افراد و شرکت هایی ارائه می دهیم که می خواهند در این زمینه با مقررات فعلی قانون حمایت شوند. ما با مداخلات مستقیم جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق ، مشتریان خارجی و داخلی خود را در مورد مراحل قانونی جایگزین آگاه می کنیم.


خدمات ما در این زمینه به شرح زیر است:


 • ارائه خدمات مشاوره ای لازم به مشتریان داخلی و خارجی در مورد انواع شرکتها و تاسیس شرکت قبل از تأسیس شرکت ،
• جهت دهی روند تأسیس شرکت ها ، انجام مراحل گشایش پرونده در اداره مالیات ،
• اوراق ثبت انواع شرکتها 
• انجام فعالیتهای شرکتها مانند ادغام ، جدایی ، تقسیم یا تجدید ساختار ،
• تهیه و ارائه اساسنامه و توافق نامه های سهامداران شرکت
• پیگیری کلیه معاملات حقوقی شرکتهای تأسیس شده یا شرکتهای در جریان تأسیس
• ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز شرکت ها برای سرمایه گذاری مشترک ،
• ارائه خدمات مشاوره ای برای جلسات و تصمیمات هیئت مدیره شرکت ها ،
• اساساً زمینه های مختلفی برای فعالیت مانند انجام کلیه معاملات قانونی شرکت ها موجود است .
• ارائه پشتیبانی حقوقی در مورد کنکوردات (اعسار و تقسیط بدهی)
• ارائه خدمات مشاوره حقوقی برای شرکتها در مراحل فسخ ، ورشکستگی و تسویه.
• انجام کلیه معاملات مربوط به پیگیری قانونی و وصول مطالبات شرکت
• خدمات مشاوره حقوقی در مورد تأسیس شعبه و دفتر ارتباط
• تهیه توافق نامه های حریم خصوصی
• تهیه متن های قرارداد و توضیحات در مورد تجارت الکترونیک
• پشتیبانی حقوقی در معاملات فرنچیسینگ / نمایندگی
• تجدید ساختار
• تهیه قراردادهای سایر
• فروش دارایی
• معاملات سرمایه گذاری خصوصی و سپرده گذاری

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag