حقوق تجارت بین الملل مجموعه قوانینی است که متشکل از مقررات ملی و بین المللی ، قانون عادی و اصول کلی حقوق است که بر معاملات و قراردادها در فعالیت های تجاری بین المللی تأثیر می گذارد. کِلِش به عنوان موسسه مشاوره  و حقوقی راه حل های جامع و عملی را به مشتریان خود که تجارت بین المللی را با وکلای متخصص ما انجام می دهند یا انجام خواهندداد ، ارائه می دهد.


خدمات ما در مورد قانون تجارت بین الملل ؛


• آغاز تحقیقات ضد دامپینگ در داخل و خارج از کشور
• آغاز تحقیقات مربوط به یارانه (کمکه دولتی به عنوانه پول یا برای کالا) در داخل و خارج از کشور
• در مرحله حل هرگونه اختلاف بین بازرگانان ، اول از همه ، اقدامات احتیاطی لازم را برای به وجود نیامدن و سپس انجام همه کارهای لازم و معاملات برای حل و فصل اختلافات موجود.
• دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای انرژی
• دعاوی حقوقی ناشی از حسابهای جاری بین بازرگانان
• دعاوی حقوقی ناشی از سفته و برات
• خدمات مشاوره ای به شرکتهای ملی و بین المللی
• موافقت نامه های تجاری ملی و بین المللی
• به منظور محافظت از مارک های تجاری در چارچوب فرمان شماره 556 ،ثبت نام در ثبت علائم تجاری
• موارد رقابت ناعادلانه
• تهیه قراردادهای تنظیم کننده انتقال سهام و روابط سهامداران
• پشتیبانی قانونی از مسائل دستریبوتورلوک  (توزیع گسترده و فروش کالا از طرف شرکتهای توزیع)
• تحقیقات جلوگیری حفاظتی
• تقاضای کاربردی نظارت
• درخواست های تعلیق ، سهمیه و سهمیه های تعرفه ای
• تهیه گزارشات مربوط به تغییر قوانین و برنامه ها
• مشاوره سیاست تجارت
• معاملات ایجاد شده توسط نهادهای مربوطه در صورت تعیین تخلف با ارزیابی انطباق آنها با قانون اصلاح یا لغو این معاملات با تصمیم اداری یا موضوع دعوی اداری .
• تشکیل "درخواست اصلاح" به اداره گمرک در برابر وظایف گمرکی و وجوه درخواستی اداره گمرک به این دلیل که کالا به طور کلی پرداخت نشده یا ناقص پرداخت شده است ،
• اعتراض و تشکیل دعوا در اداره گمرک
• با ادعای ارتکاب هر یک از اقدامات قاچاق، ارزیابی های لازم و تهیه دفاعیات در مورد شکایات کیفری که از شما انجام می شود.
 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag