قانون شماره 6698 در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی ، باعث آغاز مقررات کاملاً گسترده ای شده است ، با کمک این قانون ،اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت ها ، پزشکان ، روانشناسان ، روانپزشکان ، داروسازان ، فیزیوتراپ ها و غیره ارتباط وسیعی بین افراد و موسسات با دارندگان داده های شخصی سازماندهی شد و به معنای واقعی کلمه در زمینه داده های شخصی انقلابی ایجاد کرده است. کارهای مربوط به حفاظت از داده های شخصی از سال ۲۰۱۶ در ترکیه آغاز شد.
حفاظت از داده های شخصی حوزه ای است که بسیاری از افراد و شرکت ها از آن استفاده می کنند. امروزه ، توسعه فن آوری و استفاده ی مدام افراد از دستگاه های فن آوری ،  نیاز بیشتری  به قانون حمایت از داده های شخصی  دارد.
انتشار اطلاعات به دست آمده از تماس های تلفنی و گاهی اطلاعات به دست آمده از طریق اینترنت بدون اطلاع صاحبان اطلاعات ممنوع است. در این مرحله ، قانون حمایت از داده های شخصی شاخه ای از قانون است که از افراد در برابر اقدامات غیرقانونی محافظت می کند.
قانون محافظت از اطلاعات شخصی حوزه ای است که نه تنها افراد بلکه شرکت ها را نیز تحت پوشش قرار می دهد. بسیاری از شرکت ها مسئولیت ثبت اطلاعات را بر عهده دارند. در این مرحله ، برای انجام تعهدات ثبت اطلاعات شخصی تحت قانون حفاظت از اطلاعات (KVKK) ، به پشتیبانی حرفه ای نیاز است.


خدمات دفاتر مشاوره حقوقی کِلِش در مورد قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (KVKK):


• کِلِش به عنوان دفتر مشاوره حقوقی دارای وکلای متخصص هست. تیم وکلای ما در پرتو اصل حاکمیت قانون ، کلیه خدمات مشاوره ای مورد نیاز مشتریان را ارائه می دهد.
• این امکان برای متقاضیان مشاوره و وکالت مشتریان ما وجود دارد که ، به عنوان یک شرکت و یا به صورت شخصی از خدمات مشاوره ای در محدوده قانون محافظت از اطلاعات شخصی بهره مند شوند.
• هنگامی که صحبت از حفاظت از داده های شخصی می شود ، شرکت ها و مسسات در قبال افراد مسئولیت دارند. به منظور محافظت و انجام این مسئولیت ها ، می توانید از خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط وکلای متخصص ما برای کلیه معاملات قانونی ، اقدامات و برنامه های مطابق با قوانین بهره مند شوید. ما از سال ۲۰۱۷ به طور منظم سمینارهای مشاوره و آموزش به ویژه به شرکت ها در این حوزه ارائه می دهیم.
 

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag