قانون قرارداد شاخه ای از قانون است که با آزادانه به مردم اعطا شده، و کارکرد هر موردی را در یک چهارچوب  ترسیم می کند ، از حقوق آنها در معامله مورد نظر محافظت می کند و در صورت نقض احتمالی قرارداد ، امکان تقاضای راه حل های قانونی را فراهم می کند. بی اعتباری ، فسخ و لغو قرارداد ، روش ها برای اعمال در صورت عدم تحقق مفاد قرارداد ، حقوق قابل مطالبه از طرف دیگر و خسارت قابل جبران است در محدوده این شاخه قانون است. قرارداد یک معامله حقوقی است که متشکل از اظهار اراده حداقل دو نفر است که عواقب قانونی دارد. قوانین و مقررات برای دفاع از حقوق و مطالبه حقوق مورد نیاز است. این وضعیت را می توان در دنیای تجارت و همچنین زندگی روزمره مشاهده کرد. افراد با قرارداد ها می توانند صاحب حق بشوند. از این نظر ، مفاد عمومی قانون تعهدات شامل مقرراتی است که برای ایجاد و خاتمه قراردادها ، انجام اقدامات متقابل و سایر موارد اعمال می شود.


 انواع قراردادهایی که ما ارائه می دهیم عبارتند از:

 

 • توافق نامه سهام زمین در ازای آپارتمان
 •  موافقت نامه های لیزینگ
 •  قراردادهای فروش
 •  قراردادهای بازخرید
 •  قراردادهای امانت
 •  قراردادهای بازاریابی
 •  قراردادهای ازدواج
 •  قراردادهای کفالت
 •  قراردادهای وام
 •  قراردادهای فرزندخواندگی
 •  قراردادهای حریم خصوصی
 •  قراردادهای فاکتورینگ
 •  قراردادهای ضمانت
 •  قراردادهای گرو
 •  قراردادهای کارز (مصرف امانت)
 •  قراردادهای رهن
 •  قراردادهای مشارکت عادی
 •  قراردادهای مصرف كننده
 •  قراردادهای اجاره
 •  قراردادهای آثاری (مانند آثار هنری)
 •  قراردادهای کاری
 •  قراردادهای خدمات
 •  قراردادهای تقسیم میراث
 •  قراردادهای خرید و فروش تجاری (کالا)
 •  قراردادهای توزیع
 •  قراردادهای آژانس
 •  قراردادهای فرنچیسینگ (نوعی روابط تجاری است که به فرد این امکان را می دهد تا با رعایت اصول کار و دستورالعمل دیگری کالا یا خدمات خود را با قیمت (هزینه) ارائه دهد.)
 •  قراردادهای حمل و نقل
 •  قراردادهای بیمه
 •  قراردادهای وکالت (پروکسی)
 •  قراردادهای قول فروش املاک و مستغلات
 •  قراردادهای  نگهداری از فرد تا لحظه ی مرگ
 •  قراردادهای بخشش
 •  قراردادهای پیش خرید
 •  قراردادهای مبادله
 •  قراردادهای فروش وسیله نقلیه
whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag