خانواده به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی جامعه شناخته می شود و نقش بسزایی در وجود جامعه دارد. خانواده در همه زمینه های رشد جامعه شناسی حضور دارند زیرا اساس جامعه بشری را تشکیل می دهند. به همین دلیل ، تنظیم مسائل خانواده در دستور کار اصلی همه کشورها قرار دارد. قانون خانواده شاخه ای از قانون است که روابط خانوادگی را تنظیم می کند. مفهوم رابطه خانوادگی رابطه ای است که با تولد آغاز می شود و تا زمان مرگ ادامه دارد. قانون خانواده حوزه وسیعی مانند ازدواج ، طلاق و حضانت را دارا میباشد و نیاز به تخصص دارد. ما، شرکت مشاوره حقوقی کِلَش با کادری مجرب به عنوان دایره وکلا به انجام و بررسی دقیق این مفاد  می پردازیم.
بعضی از  خدمات ما در زمینه حقوق خانواده و طلاق به شرح زیرمیباشد;


• مشاوره برای رفتار مطابق با سیستم در موارد طلاق قراردادی
• رسیدگی به پرونده های طلاق
• رسیدگی به موارد شجره نامه
• انجام تقسیم دارایی ها پس از طلاق
• ایجاد راه حل های قانونی در برابر نقض مقررات سرپرستی و نفقه
• حل اختلافات ناشی از فرزندخواندگی
• ارائه خدمات مشاوره ای در مورد قرارداد دارایی بین طرفین قبل از ازدواج
• اقدامات قانونی لازم در مواردی مانند خشونت داخلی خانوادگی
• ارایه ضمانت مادی و معنوی در مورد دعوی طلاق کامل
• حل اختلافات ناشی از خاتمه فرایندهایی مانند بله برون(خواستگاری ) و نامزدی ،
• حل و فصل کلیه اختلافات در دادگاه های خانواده ،
• به روز نگه داشتن کلیه قوانین در زمینه حقوق خانواده.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag