این واقعیت که کشور ما از نظر انرژی و منابع طبیعی بسیار غنی است ، نیاز به تجربه و تعهداتی در مورد نحوه استفاده از این منابع و یک نظم قانونی دارد.  دفتر مشاوره کِلِش به تمامی تولیدکنندگان فعال در بخش انرژی ، تأمین کنندگان و بازاریابان گاز طبیعی و انرژی ، شرکت های خط لوله ، سرمایه گذاران ، موسسات عمومی و تمامی اشخاص حقوقی ، تأمین مالی , تأیید مراجع نظارتی ، اجرای پروژه های نیرو و انرژی ، انتقال -  ادغام - تقسیم پروژه های انرژی و نیروگاه های تولید برق ، حل و فصل اختلافات با مصرف کنندگان و مقامات نظارتی در مرحله تولید و مدیریت تمامی این فرایندها ، با احکام موجود و مقررات قانونی خدمات ارائه می دهد.  موضوعاتی که تحت قانون انرژی و معدن قرار دارند ، مشمول توابع قانونی بسیاری هستند. بسیاری از موارد موجود در قوانین جمهوری ترکیه در این زمینه گنجانده شده است.
زمینه های اصلی وکالت و مشاوره حقوقی ما عبارتند از:
• تهیه قراردادهای خرید پروژه ها و شرکت های انرژی
• خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف برای انواع سرمایه گذاری های انرژی در بازارهای برق ، گاز طبیعی ، نفت و گاز مایع
• ارزیابی محتوای پروژه ها در چارچوب قانون
• تنظیمات در مورد هماهنگی بین پروژه و قوانین
•  توسعه پروژه ، مجوز و ارائه پروانه
•  انواع درخواست های مجوز و اصلاحات مربوط به بازار انرژی
•  انجام انواع معاملات مربوط به EPDK (سازمان تنظیم بازار انرژی)
• تاسیس شرکت های انرژی ،
• تهیه گزارش های due diligence(گزارش ارزیابی وضعیت) در مورد شرکت ها
• معاملات انتقال سهام
• تهیه قراردادهای امتیاز
•  تهیه قراردادهای حفاری و توانبخشی
• توافق نامه های تقسیم تولید
• توافقات توزیع مالیات
• تهیه توافق نامه های مجوز
• قرارداد خرید کاهش تولید گازهای گلخانه ای (ERPA) یک قرارداد قانونی بین اشخاصی است که اعتبار کربن را خریداری و می فروشند. اعتبار کربن یک مجوز یا گواهی است که به دارنده آن اجازه می دهد دی اکسید کربن (CO2) یا سایر گازهای گلخانه ای (GHG) در جو منتشر کند.                                                                                               

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag