قوانین شهروندی

قانون شهروندی شاخه ای از قانون است که در آن بسته به قوانین و مقررات کشور مسئولیت ها و حقوق شهروندان بیان شده .

قانون اتباع خارجی و قانون مهاجرت

قانون اتباع خارجی و قانون مهاجرت شاخه ای از قانون است که با قوانینی در مورد اتباع خارجی که از ایالت یا کشوری به کشور دیگر می آیند ایجاد می شود

قانون املاک و مستغلات

قانون املاک و مستغلات منطقه ای است که افراد از هر طیف زندگی به نوعی خود را پیدا می کنند.


قوانین تجارت بین المللی و گمرکی

این مجموعه قوانین متشکل از مقررات ملی و بین المللی است که بر معاملات و قراردادهای فعالیت تجارت بین المللی تأثیر می گذارد.

قانون قرارداد

شاخه ای از قانون است که از حقوق معامله مورد نظر محافظت می کند و در صورت نقض احتمالی قرارداد ، امکان تقاضای راه حل قانونی را فراهم می کند.

موارد حقوقی و تجاری ، ادغام ، تقسیم و اکتساب

در هر مرحله از ادغام ، تقسیم و اکتساب ، سرمایه گذاری مشترک و پروژه های جداسازی جزئی به بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی پشتیبانی قانونی ارائه می دهد.


قانون انرژی و معدن

خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف برای انواع سرمایه گذاری های انرژی در بازارهای برق ، گاز طبیعی ، نفت و گاز مایع

قوانین حقوقی شرکتها

قانون شرکت ها شاخه از قانون است که به تنظیم فعالیت های اقتصادی کمک می کند و به معنای حقوقی به کلیه مسائل حقوقی و فعالیت های تجاری در شرکت ها و کمپانی ها رسیدگی می کند.

قانون خانواده و طلاق

خانواده به عنوان کوچکترین واحد ساختمانی جامعه شناخته می شود و نقش بسزایی در وجود جامعه دارد.


حقوق کار

مطالبات جبران خسارت کارگران از قبیل حق الزحمه قطع خدمت ، جبران خسارت اخطاری ، جبران خسارت سوء نیت ، غرامت شروع نکردن کار ، مزد اضافه کار و جبران خسارت حادثه کار

قوانین و اجراییات ورشکستگی

قانون اجرا و ورشکستگی کلیه فعالیتهایی است که در تحقق درخواستهای ناشی از قانون اساسی توسط ارگانهای مجاز و قدرت دولت است.


حقوق جزا

حقوق جزا شاخه اي از قانون است كه براي اعمالي كه توسط ارگان هاي رسمي كشور، غيرقانوني و جرم تلقي مي شود و مجازاتي را براي آن جرم و اعمال غيرقانوني اعمال ميكنند را، تنظيم مي كند.

قوانین مالیاتی

مالیات پولی است که دولت بر اساس قوانین حاکم بر دولت از مردم به صورتهای مختلف بدون عمل متقابل برای تأمین هزینه های عمومی دریافت می کند. از طرف دیگر ، قانون مالیات ، شاخه ای از

قانون رقابت

قانون رقابت با هدف اطمینان از شرایط برابری رقابت و محافظت از رقابت بین شرکت ها در برابر اندازه و پیچیدگی زندگی اقتصادی و تجاری به دست آمده است.


قانون محافظت از اطلاعات شخصی

قانون محافظت از اطلاعات شخصی حوزه ای است که نه تنها افراد بلکه شرکت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از شرکتها تحت الزام ثبت نام مسئولیت اطلاعات شخصی را بر عهده دارند.

whatsapp Telefon Mail tr-flag en-flag ar-flag fa-flag fa-flag